Publicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la baremPublicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 31 august 2018 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea august 2018, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem, conform procesului – verbal al Comisiei naționale de examen, publicat mai jos.

STAGIARI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

DEFINITIVI – BAREM: Grila nr. 1Grila nr. 2Grila nr. 3Grila nr. 4.

NOTA: Republicate conform Procesului verbal din data de 03 septembrie 2018 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 31 august 2018


EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA AUGUST 2018

Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL

din data de 3 septembrie 2018 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 31 august 2018

În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 31.08.2018, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la disciplina „Drept penal” – definitivi:

întrebarea de la Grila 1 (75), Grila 2 (64), Grila 3 (62) și Grila 4 (74) se anulează. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

 

întrebarea de la Grila 1 (77), Grila 2 (67), Grila 3 (68) și Grila 4 (63) se anulează. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

 

2. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestațiile la disciplina „Drept penal” – stagiari:

 

la întrebarea de la Grila 1 (64), Grila 2 (63), Grila3 (74) și Grila 4 (77) răspunsul corect este cel de la lit. BSe acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților care au indicat varianta de la lit. B.

la întrebarea de la Grila 1 (68), Grila 2 (68), Grila 3 (78) și Grila 4 (68) răspunsul corect este cel de la lit. C. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților care au indicat varianta de la lit. C.

întrebarea de la Grila 1 (71), Grila 2 (75), Grila 3 (70) și Grila 4 (71) se anulează. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților.

 

la întrebarea de la Grila 1 (80), Grila 2 (80), Grila 3 (76) și Grila 4 (69) răspunsul corect este cel de la lit. A și C sau numai lit. C. Se acordă un (1) punct la această întrebare tuturor candidaților care au indicat variantele de la lit. A și C sau numai varianta de la lit. C.

 

3. Se resping toate celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 31 august 2018 – stagiari și definitivi.

4. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu mențiunile de la pct.1 și 2 de mai sus, care se va publica prin afișare pe paginile web ale I.N.P.P.A și U.N.B.R..

5. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 31 august 2018. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar și pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 31 august 2018 se va realiza cel mai târziu în data de 7 septembrie 2018.

6. Prezentul proces verbal se va publica pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se va comunica vicepreședinților Comisiei de examen.

Pentru Comisia națională de examen

PREŞEDINTE,

Av. dr. Traian – Cornel Briciu

Stiri vizualizate