evenimente

Director şi şefi de departamente
av. dr. Raluca BERCEA - director al Centrului Teritorial Timisoara al INPPA
av. dr. Cristian CLIPA - şef departament Formare iniţială
av. dr. Lavinia TEC - şef departament Formare continuă

Consiliul de conducere al Centrului
Av. Raluca Bercea (Timiş)
Av. Cristian Alunaru (Arad)
Av. Cristian Domocoș (Bihor)
Av. Ciulei Gheorghe (Caraș-Severin)
Av. Cosmin Alin Roncioiu (Hunedoara)
Av. Mihai-Dan Șuta (Satu-Mare)
Av. Lavinia Tec (Timiș)

Consiliul ştiinţific al Centrului
dr. Florina POPA - Baroul Timiş
dr. Cristian ALUNARU - Baroul Arad
drd. Mirela Cocaină - Baroul Bihor


Hotărârea nr. 5 din 25 august 2017 a Consiliului de Conducere al INPPA privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor CONSILIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 5 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională...

Lansare curs HELP - Consiliul Europei

Conferinta Nationala de Drept Comercial

conferinţa este inclusă în planul de pregătire profesională aprobat de organele profesiei de avocat, evaluarea orelor de pregătire profesională continuă efectuându-se ulterior

Conferința națională de Drept comercial 2014

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE DREPT COMERCIAL 2014 Ediția a IV-a Restructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței Timişoara, 6-7 iunie 2014 Bd....

Stiri recente

Stiri vizualizate