evenimente

Director şi şefi de departamente
av. dr. Raluca BERCEA - director al Centrului Teritorial Timisoara al INPPA
av. dr. Cristian CLIPA - şef departament Formare iniţială
av. dr. Lavinia TEC - şef departament Formare continuă

Consiliul de conducere al Centrului
Av. Raluca Bercea (Timiş)
Av. Cristian Alunaru (Arad)
Av. Cristian Domocoș (Bihor)
Av. Ciulei Gheorghe (Caraș-Severin)
Av. Cosmin Alin Roncioiu (Hunedoara)
Av. Mihai-Dan Șuta (Satu-Mare)
Av. Lavinia Tec (Timiș)

Consiliul ştiinţific al Centrului
dr. Florina POPA - Baroul Timiş
dr. Cristian ALUNARU - Baroul Arad
drd. Mirela Cocaină - Baroul Bihor


Conferinta Nationala de Drept Comercial, 15-16 iunie 2018 - Decizia de afaceri. Legalitate, oportunitate, eficacitate

Conferinţa Naţională de Drept Comercial 2018 Ediția a VIII-a Decizia de afaceri: legalitate, oportunitate, eficacitate Timişoara, 15-16 iunie 2018 Facultatea de Drept din cadrul...

Conferinţa internaţională din cadrul proiectului "Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale UE în vederea soluţionării cauzelor civile

Anunţ depunere candidatură pentru participarea la Conferinţa internaţională din cadrul proiectului "Seminar european - Cooperarea dintre Statele Membre ale UE în vederea soluţionării...

INVITAŢIE DE PARTICIPARE la selecția a 10 experți naţionali în grupuri de lucru tematice și a unui expert naţional coordonator, în cadrul proiectului

JUST-AG-2016/JUST-AG-2016-04 PROIECT e-NACT (763875) e-Learning National Active Charter Training INVITAŢIE DE PARTICIPARE la selecția a 10 experți naţionali în grupuri de lucru tematice...

Hotărârea nr. 5 din 25 august 2017 a Consiliului de Conducere al INPPA privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor CONSILIUL DE CONDUCERE HOTĂRÂREA NR. 5 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională...

Lansare curs HELP - Consiliul Europei

Conferinta Nationala de Drept Comercial

conferinţa este inclusă în planul de pregătire profesională aprobat de organele profesiei de avocat, evaluarea orelor de pregătire profesională continuă efectuându-se ulterior

Conferința națională de Drept comercial 2014

CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE DREPT COMERCIAL 2014 Ediția a IV-a Restructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței Timişoara, 6-7 iunie 2014 Bd....

Stiri recente

Stiri vizualizate