INVITAŢIE DE PARTICIPARE la selecția a 10 experți naţionali în grupuri de lucru tematice și a unui expert naţional coordonator, în cadrul proiectuluiJUST-AG-2016/JUST-AG-2016-04

PROIECT e-NACT (763875)

e-Learning National Active Charter Training

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

la selecția a 10 experți naţionali în grupuri de lucru tematice și a unui expert naţional coordonator, în cadrul proiectului „e-NACT” (e-Learning National Active Charter Training), coordonat de către Institutul Universitar European (EUI)

și finanțat de Comisia Europeană

Uniunea Națională a Barourilor din România în calitate de Partener în Proiectul „e-NACT” (e-Learning National Active Charter Training), coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența (în continuare EUI) lansează procedura de selecție a experților naţionali în cadrul grupurilor de lucru tematice și a expertului naţional coordonator în cadrul proiectului „e-NACT”.

Proiectul se va derula pe o perioadă de doi ani, în perioada 1 noiembrie 2017 – 31 octombrie 2019. Limba oficială de lucru a proiectului este limba engleză.

Proiectul „e-NACT”  prevede constituirea a 5 grupuri de lucru trans-naţionale, fiecare organizat în jurul uneia dintre următoarele arii tematice:

– Migraţie şi azil (Migration and asylum law)
– Protecţia datelor (Data protection)
– Libertatea de exprimare (Freedom of expression)
– Protecţia copiilor (Children’s protection)
– Drepturi sociale în cadrul dreptului muncii (Social rights in labour law)

Fiecare grup tematic va fi coordonat de o persoană responsabilă desemnată de EUI și va avea ca rol principal colectarea studiilor de caz folosite ca material de formare pentru cele 5 seminarii transnaționale organizate de EUI, în cadrul cărora va fi tratată fiecare dintre cele 5 arii tematice menționate mai sus. Totodată, studiile de caz vor fi incluse în Manualele Transnaţionale e-NACT, în Baza de date creată în cadrul acestui proiect şi în celelalte instrumente de formare la distanţă care vor rezulta din derularea proiectului.

Pentru selecția celor 10 experți naţionali care vor face parte din cele 5 grupuri de lucru şi a expertului naţional coordonator, se vor avea în vedere următoarele criterii pe care candidatul va trebui să le îndeplinească:

– să fie avocat, cu drept de exercitare a profesiei, cu o vechime în profesie de minimum 5 ani;
– să aibă experiență și/sau cunoștințe avansate în una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice, respectiv: migrație și azil, protecţia datelor, libertatea de exprimare, protecţia copiilor, drepturi sociale în cadrul dreptului muncii;
– să cunoască limba engleză la un nivel avansat.

Experiența internațională dobândită prin participarea anterioară în calitate de expert în proiecte similare, calitatea de lector al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor la modulele de drept european și elaborarea de materiale relevante într-una sau mai multe dintre cele 5 arii tematice ale proiectului constituie un avantaj.

Avocații interesați sunt rugați să depună la dosarul de înscriere următoarele documente:

– scrisoare de intenție în care se va menționa poziția/pozițiile care face/fac obiectul aplicației (expert în cadrul unui grup de lucru/mai multor grupuri de lucru sau expert naţional coordonator);
– Curriculum Vitae în format Europass, actualizat, cuprinzând date de contact (telefon, fax, email);
– documente care să ateste nivelul avansat de cunoaștere a limbii engleze. În cazul în care astfel de documente nu sunt disponibile, candidatul va specifica în CV nivelul de cunoaștere a limbii engleze;
– alte documente justificative, după caz: copii diplome de studii, certificări, adeverințe, referințe/ scrisori de recomandare, orice alte documente care pot susține afirmațiile candidatului în sensul îndeplinirii criteriilor de selecție.

Data limită de depunere a dosarelor de înscriere este 15 ianuarie 2018.

Dosarul de înscriere va fi întocmit într-un singur document, format PDF, care se va transmite la adresele de mail enact@unbr.ro

Persoana de contact în cadrul UNBR: doamna Veronica Morecuţ, şef serviciu relaţii internaţionale, tel.: 021/3134875, 021/3160739,  fax: 021/3134880.

Stiri vizualizate