Conferința națională de Drept comercial 2014CONFERINŢA NAŢIONALĂ DE DREPT COMERCIAL 2014

Ediția a IV-a

Restructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței

Timişoara, 6-7 iunie 2014

Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A, Amfiteatrul A2

 

 

Facultatea  de  Drept  din  cadrul  Universităţii  de  Vest  din  Timişoara,  prin  Centrul  pentru  Dreptul Afacerilor Timișoara, în colaborare cu Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca,  prin  Centre  for  Company  Law  and  Corporate  Governance,  organizează  Conferința Națională de Drept Comercial 2014. Conferinţa se va desfășura la Timişoara, în perioada 6-7 iunie 2014.

La manifestare participă profesori şi cercetători de la instituţii de învăţământ şi cercetare de prestigiu din România, precum și magistraţi, avocaţi, practicieni în insolvenţă interesaţi de dezbaterile care se vor înscrie în cadrul temeiRestructurarea întreprinderii. Instrumentele dreptului societar și ale dreptului insolvenței.

Printre intervenienţii care au confirmat participarea se numără Stanciu D. Cărpenaru, Ion Turcu, Gheorghe Piperea, Radu Catană, Șerban Diaconescu, Sergiu Golub, Ciprian Păun, Lucian Săuleanu, Cristian Gheorghe, Titus Prescure, Ioan Schiau, Radu Bufan, Lucian Bercea, Florin Moţiu, Lavinia Tec, Cristian Clipa, Sergiu Popovici.

Conferinţa  este  acreditată cu 15 puncte de pregătire profesională continuă de către  Institutul  Naţional  pentru  Pregătirea  şi  Perfecţionarea Avocaţilor și cu 12 ore de pregătire profesională de către Institutul Naţional pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvenţă.

Înregistrarea participanţilor se face prin e-mail la adresa conference@drept.uvt.ro. Taxa de participare în cuantum de 200 lei se plătește în contul RO32BTRL03601205J74582XX deschis la Banca Transilvania - Sucursala Timişoaraal Asociației Centrul European de Studii şi Cercetări Juridice Timișoara, cu sediul în Timişoara, B-dul Eroilor nr. 9A, CIF 24629157, cu specificaţia „Taxă participare CNDC 2014”.

Update: Conferința este acreditată de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor cu 15 ore de pregătire profesională și de Institutul Național pentru Pregătirea Practicienilor în Insolvență cu 12 ore de pregătire profesională. 

Program

VINERI, 6 IUNIE 2014

8,30 – 9,00

Înregistrarea participanților

9,00 – 9,30

Deschiderea conferinței

9,30 – 11,00

Moderator: Radu Bufan

Stanciu D. Cărpenaru, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Profesioniștii – destinatarii procedurii insolvenței

Ion Turcu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: A treia încercare. O metodă de reorganizare nereglementată în legislația insolvenței din România

Gheorghe Piperea, Universitatea din București: Prevenția insolvenței prin mijloace extrajudiciare

Radu Catană, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Eficiență și efectivitate în dreptul insolvenței

11,00 – 11,30

Pauză de cafea

11,30 – 13,00

Moderator: Lucian Bercea

Șerban Diaconescu, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Codul civil și noua Lege a insolvenței. Posibile interferențe

Sergiu Golub, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Divizarea parțială a societății în insolvență în cadrul planului de reorganizare

Ioan Schiau, Universitatea „Transilvania” Brașov: Avatarul desprinderii reglementate de art. din Legea societăților. Divizarea și majorarea capitalului

Cristian Gheorghe, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Nulitatea operațiunii de fuziune și divizare

13,00 – 14,00

Pauză de prânz

14,30 – 16,00

Moderator: Radu Catană

Radu Bufan, Universitatea de Vest din Timișoara: Poziția creditorilor bugetari în procedurile de prevenire a insolvenței și în in insolvență

Lucian Bercea, Universitatea de Vest din Timișoara: Conversia creanțelor în capital social: implicații asupra restructurării întreprinderii

Titus Prescure, Universitatea „Transilvania” Brașov: Despre regimul juridic al majorării capitalului social al societăților reglementate de Legea nr. 31/1990, aflate în procedura de insolvență, prin compensarea unor creanțe ale terților asupra acestora

Lucian Săuleanu, Universitatea din Craiova: Regimul juridic al deținerilor temporare de părți sociale și acțiuni de către instituțiile de credit

16,00 – 16,30

Pauză de cafea

16,30 – 18,00

Moderator: Lucian Săuleanu

Florin Moțiu, Ministerul Justiţiei / Universitatea de Vest din Timișoara: Contractul de leasing în procedura insolvenței: sprijin sau barieră pentru restructurare?

Marcela Comșa, Ministerul Justiției / Curtea de Apel Brașov: Finanțarea în cadrul procedurii insolvenței

Mihaela Sărăcuț, Curtea de Apel Cluj-Napoca: Este posibilă restructurarea întreprinderii prin insolvență?

Marian Bratiș, Curtea de Apel Timișoara: Obligațiunile, reportul, fiducia și refinanțarea creditului neperformant: operațiuni juridice de prevenire a insolvenței și de redresare a debitorului insolvent

Ștefan Lucaciuc, Curtea de Apel Timișoara: Decăderea din dreptul de a propune un plan de reorganizare

SÂMBĂTĂ, 7 IUNIE 2014

9,00 – 11,00

Moderator: Florin Moţiu

Ciprian Păun, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Societăți listate pe piața de capital în dificultate. Soluții și strategii de redresare

Viorel Pașca, Universitatea de Vest din Timișoara: Implicațiile noului Cod penal asupra infracțiunilor de bancrută

Lavinia Tec, Universitatea de Vest din Timișoara: Influența grupului de societăți asupra procedurii colective

Flaminia Stârc-Meclejan, Universitatea de Vest din Timișoara: Restructurările în grupurile de societăţi. Conexiuni inevitabile

Silvana Sermer, CITR: „Superprioritatea” – garantarea finanțării în companiile în insolvență

11,00 – 11,30

Pauză de cafea

11,30 – 13,00

Moderator: Lavinia Tec

Vasile Nemeș, Universitatea „Nicolae Titulescu” București: Participarea soților la constituirea, organizarea și funcționarea societăților comerciale

Claudia Roșu, Universitatea de Vest din Timișoara: Transformarea unei societăți pe acțiuni în societate cu răspundere limitată – modalitate de restructurare a unei întreprinderi

Emod Veress, Universitatea „Sapientia” Cluj-Napoca: Reorganizarea societăților în insolvență și achizițiile publice

Cristian Clipa, Universitatea de Vest din Timișoara: Aspecte juridice sensibile ale lichidării patrimoniului întreprinderilor publice înfiinţate de unităţile administrativ-teritoriale ajunse în stare de criză financiară sau în stare de insolvenţă

Sergiu Popovici, Universitatea de Vest din Timișoara: Observaţii asupra propunerii de modificare a Regulamentului nr. 1346/2000 privind procedurile de insolvență

13,00 – 14,00

Pauză de prânz

14,30 – 16,00

Moderator: Radu Bufan

Daniela Moțiu, Universitatea de Vest din Timișoara: Inventarul în procedura insolvenței: utilitate și necesitate pentru redresarea întreprinderii

Florentina Folea, ABA Consulting:  Codul insolvenței – modificările aduse regimului juridic al contractelor debitorului insolvent

Csaba Bela Nasz, Curtea de Apel Timișoara / Universitatea de Vest din Timișoara: Proceduri de prevenire a insolvenței: mandatul ad-hoc și concordatul preventiv

Alina Oprea, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca: Transferul internațional de sediu

Diana Ungureanu, Institutul Național al Magistraturii: Centrul intereselor principale ale debitorului. Incertitudini și posibile soluții

 

Ionița Cochințu, Curtea Constituțională: Perspectiva codificării procedurilor de insolvență – între necesitate și limite constițutionale

 

Stiri vizualizate