EXAMENUL DE ABSOLVIRE – Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 26 noiembrie 2017EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR 
SESIUNEA NOIEMBRIE 2017

 

Centrul de examen Timişoara
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

 

În cazul în care se constată vreo eroare în afişarea numelor candidaţilor, rugăm a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzător.

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 09.00 cu actul de identitate.
Actele de identitate acceptate sunt cardul de avocat, cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii ale acestora sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Este permis accesul în sala de examen cu legislaţie neadnotată şi necomentată.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).

Stiri vizualizate