PROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notarePROCES VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 noiembrie 2017

 

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA

SESIUNEA NOIEMBRIE 2017

Comisia Naţională de Examen

PROCES VERBAL

privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 26 noiembrie 2017

               În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA,

              COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN,

               Analizând contestaţiile la formularea subiectelor şi stabilirea baremului de evaluare şi notare la proba de examen din data de 26 noiembrie 2017, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. La disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, se resping toate contestaţiile, ca nefondate.

II. La disciplina Drept civil, se resping toate contestaţiile, ca nefondate.

III. La disciplina Drept procesual civil, se resping toate contestaţiile, ca nefondate

IV. La disciplina Drept penal, se resping toate contestaţiile ca nefondate.

V. La disciplina Drept procesual penal, se resping toate contestaţiile, ca nefondate.

*

Se dispune corectarea lucrărilor în baza baremului, astfel cum acesta a fost publicat pe site-ul I.N.P.P.A. la 26 noiembrie 2017.

P R E Ş E D I N T E,

Av. dr. Traian Briciu

Stiri vizualizate