Hotărârea nr. 5 din 21 iunie 2018 a Consiliului de Conducere al INPPA privind privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anuHotărârea nr. 5 din 21 iunie 2018 a Consiliului de Conducere al INPPA privind privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesionala initiala

 
 

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 5

privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesionala inițială

21 iunie 2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,
în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) art. 13 lit. k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei comune a Consiliului de Conducere al INPPA și a Comisiei Permanente din 21 iunie 2018,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se aprobă modelul Caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire iniţială, astfel cum acesta este prezentat în anexa la prezenta hotărâre. Modelul este general valabil pentru stagiarii aflaţi în anul 2 de stagiu în anul de pregătire profesională inițială 2018.

Art. 2. – (1) Lucrările profesionale ce alcătuiesc Caietul de lucrări profesionale vor fi grupate în 5 mape de lucrări, pe materii, după cum urmează: 6 lucrări la modulul drept civil/drept procesual civil, 6 lucrări la modulul drept penal/drept procesual penal, 6 lucrări la organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, câte 3 lucrări la cele 2 discipline urmate în cadrul modulului de drept european.
(2) La disciplinele drept civil/drept procesual civil și drept penal/drept procesual penal, avocaţii stagiari au posibilitatea ca din cele 6 lucrări, 2 lucrări să reprezinte lucrări profesionale proprii, efectuate în perioada stagiului, în cadrul formelor de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea. La cele 2 discipline din cadrul modulului de drept european, din cele 3 lucrări obligatorii, 1 poate să reprezinte lucrare profesională proprie, întocmită de cursant în perioada stagiului.  La disciplina organizarea şi exercitarea profesiei de avocat toate lucrările vor fi indicate de INPPA/ centre teritoriale. La predarea celor 6 lucrări către cursanți, INPPA /centrele teritoriale ale INPPA vor urmări respectarea alin. (2) al art. 6 din Hotărârea nr.3 /2018 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2018 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.: Candidaților li se va solicita rezolvarea unei ”situații – problemă” privind deontologia și etica profesională și regulile de conduită în profesia de avocat
(3) În situația în care la una dintre discipline se propune un număr de lucrări profesionale mai mare decât cel prevăzut la alin. (1), avocații stagiari vor rezolva, la alegere, numai numărul de lucrări prevăzut în hotărâre (6, respectiv 3).

Art. 3. – Caietul de lucrări profesionale întocmit în conformitate cu prevederile art. (2) constituie condiţie de înscriere la examen şi va fi verificat în procedura colocviului de examinare a tehnicilor şi deprinderilor de formulare a opiniilor juridice / apărărilor, prealabil susţinerii examenului scris.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică UNBR, centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Download DOCX / PDF  (Hotărârea împreună cu Anexa – modelul Caietului de lucrări profesionale)

Stiri vizualizate