Hotărârea Consiliul UNBR nr. 57/27.03.2020 privind Regulamentul de examenUNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Consiliul Uniunii
 

HOTĂRÂREA nr. 57/27.03.2020
privind Regulamentul de examen și organizarea
examenului de primire în profesie, sesiunea septembrie 2020

 În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Lege), şi ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Statut),
Ținând cont de Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 212 din 16 martie 2020,
În considerarea faptului că suntem în prezența un context excepțional care nu putea fi previzionat, care vizează interesul public general și care constituie o situație extraordinară, ce impune măsuri excepționale,
Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (în continuare U.N.B.R.) întrunit în ședința on line din 25-27.03.2020 a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Se aprobă REGULAMENTUL – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,prevăzut în Anexa la prezenta Hotărâre.

Art. 2. În cazul în care Consiliul UNBR nu se poate întruni, datorită măsurilor luate de autorități pentru aplicarea stării de urgență, instituită prin de Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020, atribuțiile Consiliului UNBR privind organizarea examenului de primire în profesie referitor la calendarul desfășurării, tematica, metodologia și taxa de examen se deleagă către Comisia Permanentă a UNBR.

Art. 3. (1) Prezenta Hotărâre se publică pe pagina de web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) şi va fi comunicată barourilor și I.N.P.P.A. Central – București.
(2) I.N.P.P.A. Central – București şi barourile vor asigura publicarea prezentei hotărâri pe paginile de web ale acestora.

 C O N S I L I U L     U. N. B. R.


Download integral Hotărârea și Regulamentul de examen: DOCX / PDF

 

Stiri vizualizate