PROCES VERBAL din data de 9 noiembrie 2022 privind soluționarea contestațiilor la baremPROCES VERBAL din data de 9 noiembrie 2022 privind soluționarea contestațiilor la barem la proba scrisă 1 a examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (3) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A.,

Comisia Centrală de Examen,

Analizând contestaţiile la barem, formulate de candidații la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 6 noiembrie 2022, la proba scrisă 1, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” de la proba scrisă 1: Grila 1 (35), Grila 2 (34), Grila 3 (31), Grila 4 (34). În consecință, se acordă 1 punct atât candidaților care au bifat ca singur răspuns corect varianta de răspuns „a”, cât și candidaților care au bifat ca singur răspuns corect varianta de răspuns „b”.

2. Se resping toate celelalte contestații formulate la baremul probei scrise 1.

3. Constată că nu este incidentă situația prevăzută la art. 10 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A și, în consecință, se validează baremul de evaluare la proba scrisă 1, publicat la data de 6 noiembrie 2022 și rectificat conform prevederilor art. 1, care devine barem final.

4. Prezentul proces verbal se publică pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. și se comunică structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A. și consultantului tehnic al examenului.

 

Comisia Centrală de Examen


Descarcă Procesul Verbal fișier PDF

Stiri vizualizate