Baremele de corectare STAGIARI la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 14 septembrie 2015 la examenul de primire în profesia de avocatPublicăm Baremele de corectare la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 14 septembrie 2015 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea septembrie 2015, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem, conform procesului – verbal al Comisiei naționale de examen, publicat mai jos.

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2015

Comisia Naţională de Examen

PROCES VERBAL

din data de 17 septembrie 2015 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 14 septembrie 2015

    În conformitate cu prevederile art. 21 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia naţională de examen,

Analizând contestaţiile la baremul de evaluare la examenul din data de 14.09.2015, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluţionare a contestaţiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestaţiile la următoarele întrebări de la disciplina ,,Drept civil” – stagiari:

a. Întrebarea de la Grila 1 (24), Grila 2 (27), Grila 3 (29), Grila 4 (28)

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

-    literelor b) și c), sau

-    numai a literei c)

Se acordă un (1) punct la această ȋntrebare candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns literele b) şi c), precum şi candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns numai litera c).

b. Întrebarea de la Grila 1 (31), Grila 2 (31), Grila 3 (22), Grila 4 (31)

Această ȋntrebare se anulează.

Se acordă un (1) punct la această ȋntrebare tuturor candidaților.

2. În baza opiniei majoritare a membrilor Comisiei, se admit contestaţiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual civil” – stagiari:

Întrebarea de la Grila 1 (46), Grila 2 (58), Grila 3 (44), Grila 4 (57)

La această întrebare se consideră corectă indicarea:

- literelor b) şi c), sau
– numai a literei b)

Se acordă un (1) punct la această întrebare candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns literele b) şi c), precum şi candidaţilor care au indicat ca variantă de răspuns numai litera b).

3. Se resping toate celelalte contestaţii la baremul de evaluare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 14 septembrie 2015.

4. Se validează baremul de evaluare, rectificat în conformitate cu menţiunile de la punctele 1-2 de mai sus, care se va publica prin afişare la uşa clădirilor de examen şi a centrelor de examen ale I.N.P.P.A., precum şi prin postare pe paginile web ale centrelor de examen ale I.N.P.P.A şi U.N.B.R.

5. În baza baremului rectificat conform prevederilor de mai sus se va proceda la evaluarea lucrărilor de examen din data de 14 septembrie 2015. Afișarea rezultatelor obținute de candidații care s-au prezentat la examenul de admitere în profesia de avocat (pentru dobândirea calității de avocat stagiar şi pentru dobândirea calității de avocat definitiv) din data de 14 septembrie 2015 se va realiza cel mai târziu în data de 21 septembrie 2015.

6. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. şi se va comunica vicepreşedinţilor coordonatori ai centrelor de examen, care îl vor publica prin afişare la uşa clădirilor de examen şi a centrelor de examen ale I.N.P.P.A., precum şi prin postare pe paginile web ale centrelor de examen ale I.N.P.P.A.

Pentru Comisia naţională de examen

PREŞEDINTE,

Av. Traian – Cornel Briciu

Descarcare atasamentDescarcare fisier: G1-DCB-S.pdf

Descarcare atasamentDescarcare fisier:
G2-DCB-S.pdf

Descarcare atasamentDescarcare fisier:
G3-DCB-S.pdf

Descarcare atasamentDescarcare fisier:
G4-DCB-S.pdf

Stiri vizualizate