În atenţia responsabililor cu pregătirea profesionalăCătre 
Centrele teritoriale ale INPPA 
În atenţia Doamnei/Domnului Director 

Toate BAROURILE 
În atenţia responsabililor cu pregătirea profesională 


Bună ziua, 

Vă informăm că în şedinţa Consiliului UNBR din 24 mai 2014 în care a fost aprobat 
bugetul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, s-a hotărât 
ca din bugetul INPPA aprobat pentru anul 2014, suma de 200.000 de lei să fie alocată 
pregătirii continue efectuată de barouri în colaborare cu centrele teritoriale ale INPPA.

În acest sens vă rugăm să comunicaţi centrelor teritoriale ale INPPA la care baroul 
dumneavoastră este arondat (conform Hotărârii Consiliului UNBR nr. 392 din 31 martie 
2012) propunerile de acţiuni de pregătire profesională continuă pe care intenţionaţi să 
le organizaţi până la sfârşitul exerciţiului financiar bugetar, în vederea avizării de către 
centrele teritoriale a programului şi bugetului alocat.

Acţiunile de pregătire continuă organizate de centre / barouri, avizate de centrele 
teritoriale urmează a fi comunicate la INPPA în vederea alocării bugetare pentru fiecare 
acţiune în parte. 

Director INPPA 

Av. dr. Traian Briciu

Descarcare atasamentDescarcare fisier: adresa_catre_centre_si_barouri_-_ref_bugetare_actiuni_de_pregatire.pdf

Stiri vizualizate