DEZBATERI ON-LINE ORGANIZATE DE INPPA ȘI UNBRInstitutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA – implementează strategia de formare şi perfecţionare continuă a avocaţilor (art. 2 alin. 1 din Regulamentul INPPA), ţinând cont de faptul că Departamentul pentru formare profesională continuă din cadrul Institutului elaborează programe de formare profesională continuă – cursuri de scurtă durată (art. 31 lit. b şi c din Regulamentul INPPA).

Astfel cum a fost inițiat proiectul, în cadrul susținerii temelor de formare profesională continuă, dezbaterile vor avea caracter interactiv, fiind invitați şi reprezentanți ai altor profesii juridice/judiciare (magistrați, executori judecătoreşti, notari publici, practicieni în insolvență).

Înscrierile se fac prin email, la adresa de email: contact@inppa-timisoara.ro. Înscrierea se va realiza prin email, cu indicarea datelor de contact (nume şi prenume, baroul, adresă de email şi număr de telefon).

Pentru participarea la dezbateri se acordă 3 puncte de pregătire profesională continuă ( numai avocaților definitivi!)

Dezbaterile vor putea fi urmarite la sediul Centrului Teritorial Timisoara al INPPA, in Timisoara, str. Lucian Blaga, nr. 2, et. 2 săptămânal, în fiecare joi, între orele 17.00 – 20.00, adupă programul de mai jos.

16 martie 2017, ora 17.00, dezbatere cu tema: Aplicarea principiului NE BIS IN IDEM. Sesizarea ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Petruț Ciobanu – lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; Prodecan Baroul Bucureşti; Vicepreședinte U.N.B.R. Invitat: domnul avocat doctor Anastasiu Crişu  - prof. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; lector INPPA.

9 martie 2017ora 17.00, dezbaterea cu tema: (II) Malpraxis medical. Aspecte privind răspunderea civilă şi penală în domeniul medical.  Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Petruț Ciobanu – lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; Prodecan Baroul Bucureşti; Vicepreședinte U.N.B.R. Invitat: domnul avocat Bugnariu Dănuţ-Ioan, Baroul Bucureşti.

2 martie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Problematici de actualitate privitoare la drepturile de proprietate intelectuală.  Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Claudiu Constantin Dinu – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: avocat doctor Sonia Florea, Baroul Bucureşti.

23 februarie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Patrimoniul de afectaţiune profesională în cazul avocaţilor. Discuțiile vor fi moderate dedomnul avocat doctor Claudiu Constantin Dinu – conf. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: domnul avocatFlavius Cristian Munteanu, Baroul Bucureşti; lector INPPA.

16 februarie 2017, ora 17.00, dezbatere cu tema: Aspecte privitoare la poprire şi executarea silită a terțului poprit. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: domnul jud. Vasile Bozeşan,  Tribunalul Teleorman, Secţia civilă.

9 februarie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Problematici privind cheltuielile de executare. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: doamna jud. dr. Evelina Oprina – prof. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, membru al Consiliului Superior al Magistraturii.

2 februarie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Garanții legale privind buna conduită a persoanei acuzate în cadrul procesului penal. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Petruț Ciobanu – lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; Prodecan Baroul Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. Invitat: doamna avocat drd. Nadia Cantemir – Stoica, Baroul Bucureşti.

26 ianuarie 2017, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Malpraxis medical. Aspecte privind raspunderea civila si penala in domeniul medical. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Petruț Ciobanu – lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti; Prodecan Baroul Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. Invitat: domnul avocat Bugnariu Dănuţ-Ioan, Baroul Bucureşti.

24 noiembrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema: (II) Procedura de cameră preliminară, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr.75/2016. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Petruț Ciobanu – lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. Invitat: domnul jud. drd. Victor Vaduva – formator la Şcoala Naționala de Grefieri

17 noiembrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema:  Măsurile asiguratorii în procesul penalDiscuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Petruț Ciobanu – lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra-Roxana Trandafir – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

10 noiembrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Modurile de sesizare ale organelor judiciare. Consideraţii teoretice şi practice. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Petruț Ciobanu – lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. Invitat: domnul avocat doctor Anastasiu Crişu – prof. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, lector INPPA

 - 3 noiembrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Actele administrative asimilate – obiect al acţiunii în contencios administrativ: specii de acte administrative „asimilate”, regimul procedurii prealabile, capete de cerere posibile, soluţii ale instanţeiDiscuțiile vor fi moderate dedomnul avocat doctor Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: domnul avocat doctor Alexandru Sorin Ciobanu – conf. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din București

27 octombrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Contestația administrativa intre Codul de procedură fiscală, Legea Contenciosului administrativ, Codul penal si Codul de procedură penală.Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: domnul avocat doctor Mădălin Irinel Niculeasa.

20 octombrie 2016, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte practice privind infracțiunile contra intereselor financiare ale UE. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat doctor Petruț Ciobanu – lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. Invitat: Domnul avocat doctor Norel Neagu – conf. univ. la Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu

13 octombrie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu, lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R.. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra-Roxana Trandafir – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

06 octombrie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Răspunderea penală a persoanei juridice. Aspecte teoretice și practice. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu, lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R.. Invitat: doamna asistent universitar doctor Andra-Roxana Trandafir – Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

29 septembrie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura de cameră preliminară, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 75/2016.Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu, lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R.. Invitat: domnul jud. drd. Victor Văduva, formator la Școala Naționala de Grefieri.

22 septembrie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Rolul avocatului în lumina Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanei fizice.  Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: Domnul executor judecătoresc Bogdan Dumitrache.

15 septembrie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Ordonanța președințială și evacuarea din imobilele ocupate fără drept, două proceduri speciale și urgente. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: doamna Roxana Stanciu – Judecător Tribunalul Bucureşti.

30 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte de noutate în materie de probe în lumina Noului Cod de procedură civilă. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: doamna Mirela Stancu – Judecător Tribunalul Bucureşti, lect.univ.dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti.

23 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Stabilirea obiectivelor unei expertize tehnice judiciare în specialitatea autovehicule – circulație rutieră. Interpretarea concluziilor raportului de expertiză tehnică judiciară şi formularea de obiecțiuniDiscuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu, lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R.. Invitat: domnul conf. univ. dr. ing. Alexandru Petrescu, Expert tehnic judiciar şi criminalist autorizat, Șeful Secției Auto a  Corpului Experților Tehnici din România

16 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Judecata în cazul recunoașterii învinuirii Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu, lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. . Invitat: domnul jud. drd. Victor Văduva, formator la Școala Naționala de Grefieri

09 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Apelul în materie civilă. Aspecte constate în practică şi probleme uzuale. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: doamna Roxana Stanciu – Judecător Tribunalul Bucureşti.

26 mai 2016, orele 17.00, dezbaterile cu teme:

  1.  „Aspecte teoretice și practice privind studierea dosarului de urmărire penală”  – av. drd. Nadia Cantemir-Stoica, Baroul București
  2. „Judecata în cazul recunoașterii învinuirii” – jud. drd. Victor Văduva, formator la Școala Naționala de Grefieri
  3. „Informarea despre acuzația penală” – av. drd. Irinel Samoilă, Baroul București

Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu.

19 mai 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Câteva considerații cu privire la sistemul căilor de atac în procesul penal. Contestația în anulare.  Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat prof. univ. dr. Anastasiu Crișu, formator INPPA.

12 mai 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – PARTEA a V-a. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului București.

05 mai  2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Funcția de verificare a trimiterii sau netrimiterii în judecată. Camera preliminară. Plângerea împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: Domnul Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel Oradea, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

21 aprilie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – PARTEA a V-a. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului București.

14 aprilie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – PARTEA a IV-a. Infracțiuni în competență comună. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului București.

07 aprilie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Rolul avocatului în procesul penal. Particularități privind asistența judiciară. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat conf. univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: Domnul avocat Alexandru Stan, Baroul București, formator INPPA.

- 10 martie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte dificile în materie de carte funciară. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu. Invitat: Domnul Bogdan Dumitrache, executor judecătoresc. (Dezbaterea este reprogramată la 24 martie 2016, orele 17,00)

03 martie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Timbrajul cererilor și ajutorul public judiciar, cu trimiteri și la normele de competență.Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu. Invitat: Doamna Roxana Stanciu, Judecător la Tribunalul Bucureşti.

25 februarie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Probleme de drept penal apărute în practica judiciară după intrarea în vigoare a Noului Cod Penal. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat conf. univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: Domnul avocat prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca – Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, formator INPPA.

18 februarie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Relațiile deontologice dintre avocați, procurori și judecători. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat conf. univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat prof. univ. dr. Ion Turculeanu, Vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România.

11 februarie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Funcțiile judiciare. Partea I. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat conf. univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: Domnul Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel Oradea, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

04 februarie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Procedura partajului judiciar şi procedura ordonanței președințiale. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu. Invitat: lector univ. dr. Mirela Stancu, judecător la Tribunalul Bucureşti.

28 ianuarie 2016, orele 17,00, dezbaterea cu tema: Interacțiunea dintre principiul disponibilității și principiul rolului activ al judecătorului. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lect. univ. dr. Claudiu Dinu. Invitat: lector univ. dr. Liviu Zidaru, judecător la Curtea de Apel Bucureşti.

21 ianuarie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală – III. Celelalte infracțiuni din competența DNA. Instrumentele de protecție prevăzute de legislația profesiei de avocat. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat conf. univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: avocat Mihnea Stoica, Prodecanul Baroului București.

Stiri vizualizate