Hotărârea nr. 70 din 20 mai 2016 a Consiliului de Conducere al INPPA privind începerea anului I de pregătire profesională iniţialăInstitutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
Consiliul de Conducere

HOTĂRÂREA NR. 70

privind începerea anului I de pregătire profesională iniţială

20 mai 2016

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (1) şi (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaților,

 HOTĂRĂŞTE:

 Art. 1. – Activitățile tutoriale aferente anului I de pregătire profesională iniţială vor începe, în cadrul INPPA şi a centrelor teritoriale ale acestuia, cel mai târziu la data 07 iunie 2016.

Art. 2. - Taxa de școlarizare aferentă anului I de pregătire profesională iniţială este de 500 de lei şi va fi achitată până la 07 iunie 2016.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.

Stiri vizualizate