Precizări referitoare la transferul avocaţilor stagiariPrin Hotărârea nr. 6 din 31 august 2012 a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A.,s-au stabilit reguli privind transferul avocaţilor între centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. Astfel, este interzis transferul cursanţilor între centrele teritoriale ale I.N.P.P.A., în preajma şi pentru susţinerea examenului de absolvire. În cazuri excepţionale, justificate, aprobate de Consiliul baroului în care este înscris avocatul stagiar, şi cu avizul conform al centrului teritorial de la care se solicită transferul, este posibil să se urmeze cursuri în alt centru teritorial decât cel la care avocatul stagiar este obligat să participe prin arondare. Excepţie face vocaţia naţională a I.N.P.P.A. Bucureşti.

În aceeași ordine de idei, Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A., a adoptat Hotărârea nr.21 din 25.01.2013 privind avizul conform pentru transferul dintr-un centru teritorial I.N.P.P.A, în altul

Stiri vizualizate