Hotărârea Consiliului INPPA nr. 2/10.01.2022 privind începerea anului I de pregătire profesională iniţialăHotărârea Consiliului INPPA nr. 2/10.01.2022 privind începerea anului I de pregătire profesională iniţială

Institutul Național pentru
Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 2
privind începerea anului I de pregătire profesională inițială
10 ianuarie 2022

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) și art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,
În temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) și k) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.),
În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al I.N.P.P.A.,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) În baza prevederilor art. 37 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activitățile de formare aferente anului I de pregătire profesională inițială vor începe la data 14 februarie 2022 și se vor încheia la data de 24 septembrie 2022. Depășirea termenului prevăzut la alin. (1) al aceluiași articol este impusă de calendarul activităților de formare de la anul II, care încep la o dată anterioară (14.01.2021) și care implică un număr mare de cursanți.
(2) Vor fi luați în evidențele INPPA și ale structurilor teritoriale ale INPPA, cu titlul de cursanți ai anului I al I.N.P.P.A., avocații stagiari înscriși pe tablourile avocaților până la data de referință de 7 februarie 2022, inclusiv. În cazul în care nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 38 alin. (2) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. pentru organizarea unei serii suplimentare de cursanți, avocații stagiari înscriși în tabloul avocaților după această dată vor fi înmatriculați în anul I conform prevederilor art. 38 alin. (4) al aceluiași Regulament. Nu se admit cereri de efectuare în paralel, a activităților de formare inițială la anul I și II.
(3) În limitele calendaristice prevăzute la alin. (1), structurile I.N.P.P.A. au posibilitatea de a programa activitățile de formare în raport de disponibilitatea formatorilor.
(4) Activitățile de formare vor fi desfășurate exclusiv în sistem on-line. În funcție de evoluția situației epidemiologice și de reglementările emise de autoritățile competente, Consiliul de conducere poate decide reluarea activităților de formare inițială în sistem fizic, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.
(5) Se stabilește data de 9 mai 2022 ca dată de referință pentru determinarea numărului de candidați admiși la examenul de admitere în profesie ca avocați stagiari și înscriși în tabloul avocaților după data de referință prevăzută la alin. (2), în vederea aplicării, dacă va fi cazul, a dispozițiilor art. 38 alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. privind organizarea unei a II-a serii de cursanți la anul I.

Art. 2. – Activitățile de formare inițială vor începe, în toate structurile INPPA, cu modulul Organizarea și etica profesiei de avocat.

Art. 3. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului I de pregătire profesională inițială este de 500 lei și va fi achitată până la data de 11 februarie 2021.
(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. și se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF

Stiri vizualizate