În atenţia avocaţilor stagiari, cursanţi anul II de pregătire profesională iniţială, care urmează să depună Caietele de lucrări profesionale în vedereCursanții anului II de pregătire inițială vor întocmi caietele de lucrări profesionale pe discipline, cu respectarea condiţiilor de fond și formă prevăzute de Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 73 / 10 iunie 2016, (descarcă aici anexa la hotărâre) și în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR.

Caietele de lucrări profesionale întocmite cu respectarea condiţiilor de fond și formă stabilite prin Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 73 / 10 iunie 2016 și în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR, se vor depune la sediul INPPA Centrul Teritorial Timişoara, din Timişoara, str. Lucian Blaga nr. 2, până la data de 31 octombrie 2016 inclusiv.

Cursanţii vor descărca, completa, semna şi depune odată cu Caietele de lucrări profesionale declaraţia pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor de fond şi formă menţionate anterior. Declaraţia poate fi descărcată aici: DOCX / PDF . 

Stiri vizualizate