Hotărârea nr. 1 din 20 ianuarie 2017 a Consiliului de Conducere a INPPA privind privind începerea anului II de pregătire profesională iniţialăInstitutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

HOTĂRÂREA NR. 1

privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială

20 ianuarie 2017

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei comune a Comisiei Permanente a UNBR şi a Consiliului de Conducere al INPPA din 20 ianuarie 2017, consemnate în procesul verbal de şedinţă,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

 HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Activităţile tutoriale aferente anului II de pregătire profesională inițială vor începe la data 04 aprilie 2017.

Art. 2. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională inițială este de 700 de lei și va fi achitată până la 04 aprilie 2017.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.

Art. 3 – Activităţile tutoriale vor începe în cadrul INPPA şi în cadrul centrelor teritoriale cu modulul drept civil şi drept procesual civil.

Art. 4. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Descarcă în format DOC / PDF

Stiri vizualizate