Hotărârea nr. 4 din 21 iunie 2018 a Consiliului de Conducere al INPPA privind calificativele obţinute de avocaţii stagiari care au susţinut examen deHotărârea nr. 4 din 21 iunie 2018 a Consiliului de Conducere al INPPA privind calificativele obţinute de avocaţii stagiari care au susţinut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi care au promovat exclusiv proba orală

 
 

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 4

privind calificativele obţinute de avocaţii stagiari care au susţinut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi care au promovat exclusiv proba orală

21 iunie 2018

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,
în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) şi e) art. 13 lit. c) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,

Luând act de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei comune a Consiliului de Conducere al INPPA și a Comisiei Permanente din data de 21 iunie 2018,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Calificativele obţinute de avocaţii stagiari care au susţinut examen de absolvire în sesiuni anterioare de examen organizate de Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi care au promovat exclusiv proba orală urmează a fi avute în vedere în cadrul examenului de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea 2018:
a) Vor fi recunoscute rezultatele obținute de avocații stagiari care au susținut și promovat probele orale în sesiunile de examen 2014, 2015, 2016 și 2017.
b) Nu vor fi recunoscute rezultatele obținute de avocații stagiari care au susținut și promovat probele orale în sesiunile de examen anterior anului 2014.
(2) Avocaților stagiari care se încadrează în prevederile alin. (1) lit. b) a prezentei hotărâri urmează a li se aplica prevederile hotărârii nr. 3 din 21 iunie 2018, privind adoptarea modelului caietului de lucrări profesionale pentru anul II de pregătire profesionala inițială.

Art. 2 – Directorul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor / Directorii centrelor teritoriale ale INPPA vor lua măsurile necesare, prin Departamentul de Pregătire Iniţială, privind înregistrarea, din oficiu, pe listele de examen a avocaţilor stagiari menţionaţi la art. 1, cu distincția rezultată din aplicarea art. 1.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică UNBR, centrelor teritoriale ale INPPA şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Download DOCX / PDF

Stiri vizualizate