În atenția avocaților stagiari, cursanți INPPA care urmează să susțină examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2018.Pentru proba scrisă a examenului de absolvire, vor fi avute în vedere tematicile prevăzute la:

a) Hotărârea Consiliului UNBR nr. 1061 din 7 martie 2015 (pentru Organizarea și exercitarea profesiei de avocat)
b) Hotărârea Consiliului UNBR nr. 370 din 22 iunie 2018 (pentru disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept Penal si Drept procesual penal).

Lucrările de specialitate sau orice altă documentație, consultate în vederea pregătirii pentru examen, se vor aduce la zi, în raport cu modificările legislative intrate în vigoare până la data de 21.06.2018 (data Hotărârii nr. 3/21.06.2018 a Consiliului de Conducere al INPPA, privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2018 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.)

Stiri vizualizate