În atenția avocaților stagiari, cursanți INPPA, care susțin examenul de absolvire a INPPALa Centrul Teritorial Timisoara, Proba scrisă a examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, sesiunea noiembrie 2018 va avea loc duminica 25 noiembrie, la Facultatea de Drept a Universităţii de Vest Timişoara, Bdul Eroilor, Nr. 9A, Timişoara

 

Examenul începe la ora 10.00 a zilei de 25.11.2018

 

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 9.00 cu actul de identitate.

Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii de pe acestea sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

 

Candidaţilor le este interzis accesul în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

 

Potrivit Hotărârii nr.525 din 01.09.2012 a Consiliului U.N.B.R. privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire al I.N.P.P.A., atât la proba orală (colocvii) cât și la proba scrisă este permisă consultarea ca material documentar a Codurilor, fără a fi comentate sau adnotate, a recursurilor în interesul legii pronunțate de Î.C.C.J., a hotărârilor prealabile ale Î.C.C.J. pentru dezlegarea unor probleme de drept, a minutelor Curții Constituționale a României, hotărâri CEDO precum și a legislației având în vedere tematica pentru fiecare disciplină fără a fi comentată sau adnotată cu practică judiciară sau comentarii, cât și a deciziilor interpretative ce se regăsesc în legislația profesiei de avocat.
Sunt permise sublinieri ale Codurilor, legislației printate, etc., care nu aduc însă informații noi sau adnotări.

Stiri vizualizate