ANUNT INCEPERE CURSURIInstitutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 8
privind începerea și desfășurarea activităților anului I și anului II de pregătire profesională iniţială

28 martie 2020

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,
În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.),
În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.N.P.P.A.,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului UNBR nr. 245 din 17 iunie 2017, prin care s-a stabilit că „atribuțiile Consiliului de conducere al INPPA sunt exercitate de Comisia Permanentă a UNBR până la desemnarea Consiliului de conducere al INPPA”,
În considerarea măsurilor dispuse la nivel național privind luarea măsurilor de prevenire a contagiunii cu COVID-19,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Se amână începerea activităților de formare inițială în cadrul I.N.P.P.A., după cum urmează:
– activităţile de formare aferente anului II de pregătire profesională iniţială vor începe la data 23 aprilie 2020;
– activităţile de formare aferente anului I de pregătire profesională iniţială vor începe la data 30 aprilie 2020.

Art. 2 – (1) Activităţile de formare aferente anului I și anului II de pregătire profesională iniţială se vor încheia la data de 15.09.2020.
(2) În limitele calendaristice prevăzute la alin. (1), structurile I.N.P.P.A. au posibilitatea de a programa activitățile de formare în raport de disponibilitatea formatorilor.

Art. 3 – La structurile I.N.P.P.A. cu un număr mare de cursanți va fi organizată seria a II-a pentru anul I. Calendarul activităților de formare pentru această serie urmează a fi comunicat.

Art. 4 – (1) Pe durata menținerii stării de urgență la nivel național, activitățile de formare și de evaluare continuă se vor desfășura exclusiv în sistem on-line.
(2) Pe aceeași durată, se suspendă aplicarea prevederilor art. art. 36 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. privind organizarea în sistem fizic a tutorialelor și cursurilor de sinteză, aceste activități urmând a fi desfășurate tot în sistem on-line.
(3) Structurile I.N.P.P.A. au obligația asigurării mijloacelor tehnice și resurselor umane necesare desfășurării activităților de formare inițială în sistem on-line.
(4) Pe durata prevăzută la alin. (1), structurile I.N.P.P.A. pot redimensiona sau, după caz, grupa formațiunile de studiu în raport de exigențele impuse de desfășurarea în sistem on-line a activităților de formare inițială.

Art. 5 – (1) Se prorogă aplicarea prevederilor art. 43 din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. privind disciplinele opționale până la data începerii anului II de pregătire profesională de către cursanții înscriși în anul I de formare profesională inițială și care încep activitatea la data prevăzută la art. 1.
(2) Pe cale de consecință, se prorogă corespunzător aplicarea prevederilor art. 57 lit. b) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A. privind susținerea unei probe la aceste discipline la examenul de absolvire a I.N.P.P.A.
(3) Prevederile alin.(1) nu afectează posibilitatea organizării de discipline facultative și/sau cursuri extra-curriculare. Pe durata prevăzută la art. 4 alin. (1), acestea se vor desfășura în sistem on-line.

Art. 6. – Prin derogare de la prevederile art. 51 din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., cursanții care nu au achitat taxa de școlarizare aferentă anului I sau, respectiv, anului II pregătire profesională iniţială, stabilite prin Hotărârea nr. 1/25.01.2020 și Hotărârea nr. 2/25.01.2020 ale Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A., pot plăti această taxă până cel târziu la data de 15.09.2020.

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Download DOCX / PDF

Stiri vizualizate