Decizia nr. 41 din 26.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020Decizia nr. 41 din 26.10.2020
privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A.
Sesiunea 15 noiembrie 2020

Art. 1. (1) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. (în continuare „examenul”) va avea loc la data de 15 noiembrie 2020 și va fi organizat, în mod unitar, în același interval orar, de structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.
(2) Locul și condițiile sanitare de desfășurare a examenului se comunică de structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. structurii centrale a I.N.P.P.A. și se publică pe pagina web a acestora.
(3) Examenul organizat pentru cursanții structurii centrale ale I.N.P.P.A. se va desfășura în clădirea Palatului Facultății de Drept a Universității din București.
(4) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al I.N.P.P.A. se publică pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A.
(5) Intervalul orar de desfășurare a examenului se stabilește și se comunică public de structura centrală a I.N.P.P.A.
(6) În cazul în care reglementările legale aplicabile la data prevăzută la alin. (1) nu vor permite desfășurarea în sistem fizic a examenului, acesta va fi amânat pentru o dată ulterioară. 

Art. 2.  (1) La examen candidații pot avea asupra lor legislația relevantă.
(2) Nu este admisă legislația comentată și/sau adnotată, indiferent dacă comentariile și/sau adnotările sunt tipărite sau olografe. Sunt considerate adnotări inclusiv trimiterile la și corelațiile cu acte sau texte normative.
(3) Nu sunt permise semnele de carte, cu sau fără mențiuni, indiferent de forma și culoarea acestora (inclusiv cele de tip „post-it”).
(4) Sublinierile și marcările de texte tipărite nu sunt prohibite.
(5) Anterior începerii examenului, responsabilii de săli vor verifica toate sursele documentare aflate asupra candidaților pentru a asigura respectarea prevederilor de mai sus.

Art. 3.  Sunt admiși să participe la examen candidații care au promovat anul II de formare, au achitat integral taxele de studii și taxa de examen și au obținut avizul favorabil al baroului. Candidaților care, din cauze sanitare, nu vor fi admiși să participe la examen, le va fi restituită taxa de examen plătită, aceștia urmând a se înscrie la următoarea sesiune a examenului.

Director INPPA

av. dr. Dan Oancea

 

Descarcare atasamentDescarcare fisier: Decizie_organizare_examenRev.pdf

Stiri vizualizate