HOTĂRÂREA NR. 4/23.06.2021 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2021Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 4/23.06.2021 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2021 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
CONSILIUL DE CONDUCERE

  

HOTĂRÂREA NR. 4/23.06.2021
privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2021 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.

 23 iunie 2021

 

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat cu modificările şi republicările ulterioare şi ale Statutului profesiei de avocat

Luând în considerare dispozițiile Regulamentului examenului de absolvire al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

Având în vedere Hotărârea nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România privind data începerii examenului de absolvire a cursurilor I.N.P.P.A., în anul 2021

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Examenul de absolvire pentru avocaţii stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul I.N.P.P.A./Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. precum şi pentru avocaţii stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A. în sesiuni anterioare va avea loc la datele de 06-07 noiembrie 2021 şi este organizat de structura centrală a I.N.P.P.A. şi de Centrele teritoriale ale acestuia, cu sprijinul barourilor arondate acestora, sub coordonarea Consiliului U.N.B.R.

Art. 2. –  Examenul de va desfăşura conform prevederilor Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor adoptat prin Hotărârea nr. 80/17-18.07.2020 a Consiliului U.N.B.R.

Art. 3. – Taxa pentru examenul de absolvire este de 700 de lei şi se va plăti în contul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., cel mai târziu până la data de 01 noiembrie 2020.

Art. 4. – Examinarea candidaţilor în sesiunea de examen 06-07 noiembrie 2021 va consta în două probe scrise, după cum urmează:

• La data de 06 noiembrie 2021 (sâmbătă) – la disciplinele Organizarea şi exercitarea profesiei de avocatDrept civil, Drept procesual civilDrept penal, Drept procesual penal. Proba scrisă constă în rezolvarea unui număr de 50 de cazuri practice (câte 10 la fiecare disciplină);

• La data de 07 noiembrie 2021 (duminică) – la disciplinele din pachetul A sau B de discipline opționale ales de cursanți la începerea activității de formare din anul II (pachetul A – Drept fiscal/Achiziții publice; pachetul B – Protecția datelor personale/Registrele și contabilitatea cabinetului de avocat). Proba scrisă constă în rezolvarea unui număr de 30 de cazuri practice (câte 15 la fiecare disciplină din pachet).

Art. 5. – Subiectele pentru probele scrise vor fi unice iar examenul se va susţine în cadrul întregului sistem al I.N.P.P.A. (structura centrală și centre teritoriale) la datele prevăzute la art. 1 și art. 4, în același interval orar. Conducerea structurii centrale a I.N.P.P.A. și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. vor afişa în timp util locul desfăşurării probei scrise.

 Art. 6. – Tematica de examen, din care urmează a fi formulate subiectele de examen, este cuprinsă în Anexa prezentei Hotărâri.

 Art. 7. (1) Locul și condițiile sanitare de desfășurare a examenului se stabilesc prin hotărâre a conducerii executive a structurii centrale și a centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., precum și în conformitate, dacă este cazul, cu prevederile avizului Direcției de Sănătate Publică.
(2) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al I.N.P.P.A. se publică pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A.
(3) Intervalul orar de desfășurare a celor două probe scrise ale examenului se stabilește și se comunică de structura centrală a I.N.P.P.A.
(4) În cazul în care reglementările legale aplicabile la datele prevăzute la art. 1 și art. 4 nu vor permite desfășurarea în sistem fizic a examenului, acesta va fi amânat pentru o dată ulterioară.

Art. 8.  (1) La examen candidații pot avea asupra lor legislația relevantă.
(2) Nu este admisă legislația comentată, indiferent dacă comentariile sunt tipărite sau olografe. La disciplina „Organizarea și exercitarea profesiei de avocat” este permisă legislația cuprinzând precizări privind  deciziile interpretative date de Consiliul U.N.B.R.
(3) Nu sunt permise semnele de carte, cu sau fără mențiuni, indiferent de forma și culoarea acestora (inclusiv cele de tip „post-it”).
(4) Sublinierile și marcările de texte tipărite nu sunt prohibite.
(5) Responsabilii de săli vor verifica toate sursele documentare aflate asupra candidaților pentru a asigura respectarea prevederilor de mai sus. 

Art. 9.  Sunt admiși să participe la examen candidații care au promovat integral anul II de formare, au achitat integral taxele de studii și taxa de examen și au obținut avizul favorabil al baroului. Candidaților care, din cauze sanitare, nu vor fi admiși să participe la examen, le va fi restituită taxa de examen plătită, aceștia urmând a se înscrie la următoarea sesiune a examenului.  

Art. 10. – Dispoziţiile prezentei Hotărâri se completează cu dispoziţiile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, menționat la art. 2.

Art. 11.  – Prezenta hotărâre se comunică centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. şi Uniunii Naţionale a Barourilor din România și se publică prin postare pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.

Traian Cornel Briciu

Președinte

Descarcare atasamentDescarcare fisier: Hotarare_Consiliul_Conducere_examen_absolvire_2021_cu-tematica-examen.pdf

Stiri vizualizate