Publicăm repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 05 noiembrie 2021EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAȚIONAL PENTRU PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA AVOCAȚILOR

SESIUNEA NOIEMBRIE 2021

Publicăm repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 05 noiembrie 2021

Centrul de examen Timișoara
<< repartizarea candidaților pe săli >>


Pentru candidații care au optat să li se afișeze codurile de examen în locul numelui, situația centralizată a repartizării acestora, la nivel național, poate fi consultată și AICI

În cazul în care se constată vreo eroare în afișarea numelor candidaților, rugăm a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzător.

– Examenul începe la ora 10.00 a zilei de 05.11.2021 și va avea o durată de 3 ore.

– Cu începere de la ora 7.30 și până la ora 09.30, candidații se vor prezenta la sediul imobilului de examen. Instrucțiunile speciale privind accesul în imobilul de examen (adresa imobilului, indicarea porților/ușilor de intrare, repartizarea candidaților pe acestea etc.) se comunică public de fiecare structură teritorială a I.N.P.P.A., prin postare pe pagina web proprie. În același mod, structurile teritoriale ale I.N.P.P.A. vor comunica repartizarea candidaților pe sălile de examen.

– Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:

• actul de identitate
• legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro
• declarația pe proprie răspundere anexată prezentei, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro

• unul din următoarele documente privind starea de sănătate epidemiologică, eliberat de instituția competentă:

♦ certificatul de vaccinare (certificat digital european COVID) în cazul persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, sau

♦ dovada testului negativ antigen COVID efectuat cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen, sau

♦ dovada testului negativ RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau

♦ dovada infectării cu COVID, în cazul persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (adică cel mult 6 luni de la confirmarea ca persoana a fost găsită pozitivă la COVID 19).

• mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și mască de rezervă;

• un recipient cu substanță dezinfectantă.

– Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții/buletinului de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

– Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat, în urma măsurării temperaturii corporale, a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta a fost repartizat.

– Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, PDA-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.). Face excepție legislația relevantă, cu condiția ca aceasta să fie conformă cu prevederile Hotărârii Consiliului de Conducere al INPPA nr. 4/23.06.2021

– Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 09.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei de examen.

– După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.

– Ieșirea din examen a candidaților nu va fi permisă mai înainte de o oră de la ora deschiderii plicurilor cu subiecte.

AICI pot fi consultate instrucțiunile, regulile și procedurile sanitare pentru candidații din cadrul structurii centrale a I.N.P.P.A. – București la examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în cadrul sistemului I.N.P.P.A., sesiunea 05 noiembrie 2021

Stiri vizualizate