Proces verbal privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, la proba scrisă de examen din data de 5 noiembrie 2021Proces verbal privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 5 noiembrie 2021 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2021

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA
SESIUNEA NOIEMBRIE 2021
Comisia Centrală de Examen

 

PROCES VERBAL

privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj,  formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 5 noiembrie 2021

În urma parcurgerii etapei de soluționare a contestațiilor la punctaj, potrivit prevederilor art. 10 alin. (7) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA,

COMISIA CENTRALĂ DE EXAMEN,

Analizând contestaţiile la punctaj formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 5 noiembrie 2021,

CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. În urma reverificării fizice a tuturor lucrărilor candidaţilor care au formulat contestaţii la punctaj, s-a constatat că există diferenţe între punctajul iniţial acordat acestor lucrări în urma scanării şi punctajul rezultat în urma reverificării, pentru următorii candidați :

1. Cod candidat C2019 – punctaj inițial 38; punctaj după soluționarea contestației: 39 de puncte;
2. Cod candidat C2090 – punctaj inițial 44; punctaj după soluționarea contestației: 45 de puncte.

II. Se resping celelalte contestații la punctaj formulate de candidați.

III. Se publică lista finală a rezultatelor obţinute de candidaţii la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2021.

IV. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. şi centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

P R E Ş E D I N T E,

Av. dr. Dan OANCEA


Download DOCX / PDF

Stiri vizualizate