Hotărârea Consiliului INPPA nr. 1/10.01.2022 privind începerea anului II de pregătire profesională iniţialăHotărârea Consiliului INPPA nr. 1/10.01.2022 privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială

Institutul Naţional pentru
Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor
CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 1
privind începerea anului II de pregătire profesională iniţială

10 ianuarie 2022

În conformitate cu dispoziţiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4) şi art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,
În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) şi k) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.),
În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.N.P.P.A.,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) – Activităţile de formare aferente anului II de pregătire profesională iniţială vor începe la data 17 ianuarie 2022 și se vor încheia la data de 24 septembrie 2022.
(2) În limitele calendaristice prevăzute la alin. (1), structurile I.N.P.P.A. au posibilitatea de a programa activitățile de formare în raport de disponibilitatea formatorilor.
(3) Activitățile de formare vor fi desfășurate exclusiv în sistem on-line. În funcție de evoluția situației epidemiologice și de reglementările emise de autoritățile competente, Consiliul de conducere poate decide reluarea activităților de formare inițială în sistem fizic, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

Art. 2. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională iniţială este de 700 lei şi va fi achitată până la data de 14 ianuarie 2022.
(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.
(3) Se înscriu în anul II cursanții care nu au promovat integral anul I de pregătire profesională inițială în anul 2021, cu obligația de a reface integral, potrivit dispozițiilor art. 46 sau, după caz, art. 48 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activitatea de formare la disciplinele nepromovate. În acest scop, acești cursanți vor fi afiliați de secretariatul I.N.P.P.A. unor grupe de cursanți din anul I, fără plata unei taxe, și vor respecta calendarul publicat al activității de formare de la grupele la care sunt afiliați.
(4) Cursanții care nu au promovat integral anul II de pregătire profesională inițială în anul 2021 au obligația de a reface integral, potrivit dispozițiilor art. 46 sau, după caz, art. 48 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., activitatea de formare la disciplinele nepromovate. În acest scop, acești cursanți vor fi afiliați de secretariatul I.N.P.P.A. unor grupe de cursanți din anul II, fără plata unei taxe, și vor respecta calendarul publicat al activității de formare de la grupele la care sunt afiliați.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF

Stiri vizualizate