IMPORTANT! INSTRUCȚIUNI PENTRU CANDIDAȚII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE, SESIUNEA 6 NOIEMBRIE 2022INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI

 

CENTRUL TERITORIAL TIMIȘOARA AL INPPA

 

 

  1.      Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. (în continuare „examenul”) va avea loc la data de 6 noiembrie 2022 și va fi organizat, în mod unitar, în același interval orar, de toate structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.
  2.      Durata desfășurării Probei scrise 1 (la disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal și Organizarea și exercitarea profesiei de avocat civil), este de 3 ore, de la ora 9:00 la ora 12:00.
  3.      Accesul în clădirea de examen se face cu începere de la ora 7:30. Prezentarea la sala de examen se face până cel târziu la ora 8:00.  
  4.      Examenul organizat pentru cursanții Centrului Teritorial Timișoara al I.N.P.P.A. se va desfășura în Amfiteatrul A2 al Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9 a, Timișoara.
  5.      Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).
  6.      După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen
  7.      Accesul în clădirea de examen se face în baza prezentării unui act de identitate valabil. Actele de identitate acceptate sunt cartea de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.
  8.      Prezenta decizie se completează cu prevederile Deciziei nr. 384/11.07.2022 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. (https://www.inppa.ro/decizia-nr-384-din-11-iulie-2022-a-comisiei-permanente-a-unbr-privind-examenul-deabsolvire-a-cursurilor-de-pregatire-profesionala-initiala-organizate-in-anul-2022-in-cadrul-sistemului-inppa/).

 

Descarcare atasamentDescarcare fisier: Instructiuni_examen_Absolvire_INPPA_Timisoara.docx

Stiri vizualizate