Decizia Comisiei Permanente a UNBR privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a INPPADecizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 427/11 noiembrie 2022 privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 6 noiembrie 2022

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

DECIZIA nr. 427
11 noiembrie 2022

 

În temeiul prevederilor art. 20 alin. (1) al Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (în continuare Lege) şi prevederilor art. 310 alin. (1) din Statutul profesiei de avocat (în continuare Statut),

Având în vedere Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.), adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniuni Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 80/17-18.07.2020 și Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 384 din 11 iulie 2022 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în anul 2022 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.,

Examinând procesul verbal privind afişarea rezultatelor finale la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. și raportul Președintelui Comisiei Naționale de examen,

Comisia Permanentă, întrunită în şedinţa în sistem videoconferință din 11 noiembrie 2022,

DECIDE:

Art. 1 – Se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 6 noiembrie 2022.

Art. 2 – (1) Se acordă titlul profesional de avocat definitiv avocaţilor care au promovat examenul, menţionaţi în Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 12 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 80 din 17-18 iulie 2020 privind adoptarea Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A..

(3) Avocații stagiari care nu au promovat examenul de absolvire, sesiunea noiembrie 2022, sunt menționați în Anexa 2 la prezenta decizie.

Art. 3 – Consiliile barourilor vor emite decizii de înscriere în tabloul avocaţilor definitivi a avocaţilor care au promovat examenul, ţinând cont că data dobândirii titlului profesional de avocat definitiv va fi considerată data împlinirii termenului stagiului prevăzut la art. 18 alin. (1) din Lege, chiar dacă promovarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. are loc înainte sau după această dată, conform art. 310 alin. (4) din Statut.

Art. 4. – Situația avocaţilor stagiari care nu au participat la examenul de absolvire va fi clarificată prin corespondență purtată între I.N.P.P.A. şi barouri, având în vedere evidențele I.N.P.P.A. privind promovarea anului 2 de pregătire profesională inițială, cererile de amânare depuse de avocații stagiari până la validarea rezultatelor examenului, precum şi comunicările barourilor.

Art. 5 – Prezenta decizie se comunică fiecărui barou, însoțită de extras din anexele prevăzute la art.2, corespunzător intereselor barourilor, care o vor aduce la îndeplinire, I.N.P.P.A. și centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. (cu extras din anexe, corespunzător competențelor lor teritoriale) și se publică pe pagina de internet a I.N.P.P.A. și U.N.B.R..

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.


Descarcă Decizia împreună cu Anexele fișier PDF

Descarcare atasamentDescarcare fisier: Decizia-CP-427-11-11-2022_validare_examen_absolvire_Rev-VM_RevDO-final.pdf

Stiri vizualizate