Decizia nr. 189 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 12 noiembrie 2023Decizia nr. 189 din 06.11.2023 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 12 noiembrie 2023

 

Art. 1. (1) Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. (în continuare „examenul”) va avea loc la data de 12 noiembrie 2023 și va fi organizat, în mod unitar, în același interval orar, de toate structurile teritoriale ale I.N.P.P.A.

(2) Durata desfășurării Probei scrise 1 (la disciplinele Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal și Organizarea și exercitarea profesiei de avocat civil), este de 3 ore, de la ora 9:00 la ora 12:00.

(3) Accesul în clădirea de examen se face cu începere de la ora 7:30. Prezentarea la sala de examen se face până cel târziu la ora 8:30.

Art. 2.  (1) Examenul organizat pentru  Cursanții Centrului teritorial Timișoara al INPPA vor susține examenul la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9a, în amfiteatrul A2 (etajul I) conform repartizării pe săli care va fi afișată pe pagina web a I.N.P.P.A. cel târziu la data de 10 noiembrie a.c., ora 15.00.

(2) Situația centralizată a locurilor de desfășurare a examenului în întregul sistem al I.N.P.P.A. se publică și pe pagina web a structurii centrale a I.N.P.P.A.

(3) Accesul în clădirea de examen se face în baza prezentării unui act de identitate valabil.  Actele de identitate acceptate sunt cartea de identitate, adeverința provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărții de identitate), pașaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente și nici alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Art. 3. Prezenta decizie se completează cu prevederile Deciziei nr. 03/24.07.2023 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. (https://www.inppa.ro/decizia-comisiei-permanente-a-unbr-nr-3-din-24-07-2023-privind-examenul-de-absolvire-a-cursurilor-de-pregatire-profesionala-initiala-organizate-in-anul-2023-in-cadrul-sistemului-i-n-p-p-a/ ).

Art. 4. Prezenta decizie se comunică centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A. și Uniunii Naționale a Barourilor din România și se publică prin postare pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.

 

 

Directorul I.N.P.P.A.

Av. dr. Dan Oancea

Descarcare atasamentDescarcare fisier: DECIZIE_CP_3-2023_examen_absolvire_2023_Final.pdf

Stiri vizualizate