IMPORTANT! Instrucțiuni, reguli și proceduri sanitare pentru candidații la examenul de absolvire, sesiunea 05 noiembrie 2021UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

 

INSTRUCȚIUNI CANDIDAȚI[*]

CENTRUL TERITORIAL TIMIȘOARA AL INPPA

 

 

       Examenul începe la ora 10.00 a zilei de 5.11.2021 (vineri)

-       Cu începere de la ora 8.00 și până la ora 9.30, candidaţii se vor prezenta la intrarea principală a Facultății de Drept a Universității de Vest din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9 a, Timișoara.

-       Candidații se prezintă obligatoriu cu următoarele:

o   actul de identitate;

o   legitimația de examen, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro;    

o   declarația pe proprie răspundere anexată prezentei, tipărită de candidat din sistemul IFEP – Profilul candidatului și completată de acesta; pentru probleme tehnice legate de eventuale dificultăți de tipărire candidații vor putea trimite email la adresa helpdesk@ifep.ro;  

o   unul din următoarele documente privind starea de sănătate epidemiologică, eliberat de instituția competentă:

 •   certificatul de vaccinare (certificat digital european COVID) în cazul persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, sau
 •   dovada testului negativ antigen COVID efectuat într-un serviciu medical de specialitate cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen, sau
 •   dovada testului negativ RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau
 •   dovada infectării cu COVID, în cazul persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (adică cel mult 6 luni de la confirmarea ca persoana a fost găsită pozitivă la COVID 19);

o   mască de protecție sanitară aplicată pe față, precum și mască de rezervă;

o   un recipient cu substanță dezinfectantă.

-       Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate. Copii de pe aceste documente sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

-       Legitimația de examen tipărită de candidat reprezintă documentul pe care organizatorul examenului va aplica ștampila care atestă îndeplinirea de către candidat a condițiilor sanitare pentru accesul în sala de examen în care acesta  a fost repartizat.

-       Este strict interzis accesul în imobilul de examen cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, tablete, notebook-uri, ceasuri inteligente etc.).

-       Intrarea în sala de examen se face până cel târziu la ora 9.30. Candidații care depășesc această oră nu vor fi primiți în sala de examen decât în baza aprobării exprese a președintelui comisiei naționale de examen.

-       Examenul începe la ora 10.00 și durează 3 ore.

-       După momentul deschiderii plicurilor cu subiecte nu mai este posibilă, sub nicio formă, intrarea candidaților în sala de examen.

 

REGULI ȘI PROCEDURI SANITARE

 

-       Vor fi aplicate și respectate cu strictețe, de candidați și personalul de organizare, următoarele reguli și proceduri sanitare impuse de evitarea riscurilor epidemiologice:

o   În cazul formării de cozi la poarta de acces în imobilul de examen, se va respecta o distanță între candidați de cel puțin 1,5 metri.

o   La prezentarea la poarta de acces în imobilul de examen, candidatul va purta mască de protecție sanitară, care acoperă complet nasul și gura.

o   Nu sunt admise semi-măști din plexiglas sau din alte materiale, care nu acoperă complet nasul și gura și/sau la care distanța dintre fața candidatului și mască nu asigură protecția celor din jurul acestuia. Vizierele nu dispensează de purtatul măștii ! Nu sunt permise măștile inscripționate cu mesaje sau desene ofensatoare.

o   Purtatul măștii este obligatoriu pe întreaga durată în care candidatul se află în incinta mobilului de examen.

o   La prezentarea la poarta de acces în imobilul de examen, candidatul:

 •   va prezenta documentul de identitate și legitimația de examen tipărită în prealabil
 •   va preda declarația pe proprie răspundere, anexată prezentei, completată și semnată   
 •   va prezenta documentul privind starea de sănătate epidemiologică, eliberat de instituția competentă:
 •          certificatul de vaccinare (certificat digital european COVID) în cazul persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, sau
 •          dovada testului negativ antigen COVID efectuat într-un serviciu medical de specialitate cu cel mult 48 de ore înainte de prezentarea la examen, sau
 •          dovada testului negativ RT-PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de prezentarea la examen, sau
 •          dovada infectării cu COVID, în cazul persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (adică cel mult 6 luni de la confirmarea ca persoana a fost găsită pozitivă la COVID 19)
 •   va arăta că deține mască de rezervă și recipient cu substanță dezinfectantă

o   Nu vor fi primiți în examen candidații aflați în următoarele situații de risc epidemiologic care:

 •   nu prezintă documentele menționate mai sus;
 •   cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu;
 •   cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată

o   Candidatului căruia nu i se permite accesul în examen pentru motivele de mai sus urmează a i se restitui integral taxa de participare la examen. În acest caz, personalul de la poarta de acces va menționa pe legitimația de examen a candidatului, sub semnătură și ștampilă, faptul că respectivul candidat a nu a fost primit în examen pentru considerente epidemiologice. În vederea restituirii taxei, candidatul va transmite comisiei naționale de examen, prin email la adresa office@inppa.ro, o copie scanată a legitimației de examen cuprinzând aceste mențiuni.

o   Candidaților care îndeplinesc condițiile sanitare de participare la examen li   se va permite accesul în imobilul de examen, în baza ștampilării de către personalul de la poarta de acces a legitimației de examen.

o   Candidații se vor deplasa către sălile de examen exclusiv pe traseele indicate de personalul de organizare, cu respectarea permanentă a unei distanțe de cel puțin 1,5 metri față de ceilalți candidați. Accesul către sălile de examen și ieșirea din acesta se vor realiza pe trasee diferite.

o   La intrarea în sala de examen, candidații vor prezenta personalului de supraveghere/responsabilului de sală actul de identitate și legitimația de examen vizată de personalul de la poarta de acces și se vor așeza la masa alocată, marcată corespunzător.

o   Toate spațiile de examen sunt igienizate iar mobilierul de examen este curățat cu substanțe dezinfectante.

o   Atât înainte de începerea examenului, cât și pe parcursul desfășurării acestuia se vor lua permanent măsuri pentru evitarea creării de aglomerări de persoane, atât în spațiile de examen, cât și în spațiile de utilizare comună și în grupurile sanitare.

o   Toate spațiile de examen vor fi prevăzute cu cutii în care vor fi colectate gențile, poșetele și altor accesorii ale candidaților.    

o   În incinta imobilului de examen este strict interzisă apropierea fizică între candidați, formarea de grupuri sau de cozi. Se va respecta permanent o distanță de cel puțin 1,5 metri între candidați.

o   După începerea examenului, la expirarea primei jumătăți a timpului de examen (1.5 ore) candidații își vor schimba masca cu masca de rezervă.

o   După predarea lucrării către responsabilul de sală nu este permisă candidaților ieșirea din sala de examen cu înscrisuri ale examenului (cu referire specială la grile); candidații vor putea lua cu ei numai ciorna, cu condiția ca pe aceasta să fie menționate numai răspunsurile la întrebări (orice alte mențiuni, inclusiv enunțurile întrebărilor, nu sunt permise).

o   După predarea lucrării, candidații vor părăsi imobilul de examen, pe traseul indicat de organizatori.

o   După finalizarea examenului, nu este permisă revenirea candidaților în spațiul de examen. La sesiunea de examen din 5 noiembrie 2021 nu se restituie candidaților grilele pe care au lucrat.   

o   Candidații care nu respectă prezentele instrucțiuni cu caracter sanitar, precum și instrucțiunile comunicate de comisia națională de examen și de personalul de supraveghere vor fi îndepărtați imediat din spațiul de examen, în baza unui proces verbal care va fi întocmit în acest scop. 

 

[*] Prezentele Instrucțiuni sunt emise sub rezerva unor modificări impuse prin acte normative.

Descarcare atasamentDescarcare fisier: Instructiuni_si_reguli_sanitare_candidati_examen_absolvire_INPPATimisoara.docx

Stiri vizualizate